Alles over het asbestattest

Alles over het asbestattest (uitgegeven door OVAM), van rechten en plichten tot belangrijke mijlpalen en kosten. Maar vooral wat het voor jouw woning (en de bewoners) betekent, vandaag en morgen. Het is soms moeilijk om door het bos de bomen te zien, vooral wanneer het gaat over een onderwerp dat 55 jaar lang mee de Belgische bouwgeschiedenis geschreven heeft, vele slachtoffers heeft gemaakt en waardoor vandaag nog meer dan 80% van vlamingen (vaak onwetend) dagelijks omringd zijn.

Wat is asbest nu eigenlijk?

Even terugkomen op de feiten. Asbest is simpelweg een verzamelnaam voor een delfstof van natuurlijke mineralen die bestaan uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. De nuttige eigenschappen van de stof maakten het een populair product in de bouw van 1945 tot in de jaren tachtig. Asbest is namelijk goedkoop, slijtvast, isolerend, brandwerend en bovendien sterk. Het zijn vooral de bruine, blauwe en witte asbestvezels die destijds commercieel werden toegepast.

Asbesthoudende materialen

Asbest komt voor in meer dan 3500 materialen of toepassingen. De meeste bekende zijn de Eternit kunstleien dakpannen, de typische diamantvormige gevelbedekking, gipsen isolatiemateriaal rond verwarmingsbuizen en golfplaten (vooral die van voor 1985).

Maar er zijn tal van andere materialen waarvan je niet zou vermoeden dat ze asbesthoudend zijn, zoals oude vinyl vloerbedekking, isolatieplaten onder het dak, zwarte lijm voor vloerbekleding en zelfs mastiek rond schrijnwerk, voornamelijk de mastiek die gebruikt wordt rond aluminium ramen.

Verboden sinds 2001

De piek van het asbestgebruik in de bouw vond plaats tussen 1955 en 1985. Gebouwen die dateren uit deze periode hebben dus de grootste kans asbesthoudende materialen te bevatten. In de jaren '90 werden de vermoedens bevestigd dat er een link was tussen de blootstelling aan (losse) asbestdeeltjes en dodelijke longziektes. Naast een financiële compensatie voor de vele slachtoffers of voor de nabestaanden van hen die te betreuren vielen, heeft dit gezondheidsschandaal ertoe geleid om vanaf 2001 definitief komaf te maken met het gebruik van asbest. Alle productie en de verkoop van asbesthoudende bouwmaterialen werd vanaf 2001 dus verboden.

Over OVAM

OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) is het orgaan binnen de Vlaamse overheid dat verantwoordelijk is voor het afvalbeleid en de sanering van onze omgeving. De Vlaamse bodem (waarvoor het verplichte bodemattest bij verkoop van een woning dient voorgelegd of (her)opgemaakt te worden), maar ook het asbestveilig maken van onze leefwereld maken deel uit van hun verantwoordelijkheden.

Verplicht asbestattest bij verkoop

Zo is het sinds 23 november 2022 verplicht om een asbestattest te laten opmaken van een woning van voor bouwjaar 2001 wanneer die te koop gesteld wordt. Het asbestattest kan enkel opgemaakt worden door een asbestdeskundige die een grondig visuele check doet van het gebouw en de aangebouwen. Bij twijfel wordt er een staal genomen dat kan onderzocht worden in een gespecialiseerd labo om de aanwezigheid van asbestvezels al dan niet vast te stellen. De volledige inventaris en de resultaten van het eventueel bijkomende labo onderzoek, worden daarna verzameld in een rapport. Dat is het asbestattest. Het asbestattest moet beschikbaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse akte (compromis).

Een verhuurde woning met een bouwjaar dat dateert van voor 2001 valt echter niet onder die verplichting. Verhuurders zullen pas tegen 2032 een asbestinventaris moeten laten opmaken, net als alle andere eigenaars van een woning in Vlaanderen trouwens.

Voorbeeld asbestattest

npm starter