Wat is de prijs van een asbestattest?

Reken op een kost tussen € 400 en € 900 voor een asbestonderzoek. De asbestdeskundige bepaalt zelf de prijs van de asbestinventarisatie maar voert deze uit volgens de richtlijnen van het inspectieprotocol. De prijs van de tussenkomst van de asbestdeskundige wordt onder meer bepaald door de grootte van de woning en het aantal staalnames. Hoe groter de woning en hoe meer stalen er genomen moeten worden, hoe hoger het prijskaartje. Tip : Voor de aflevering van het asbestattest vraagt de OVAM een retributie van 50 euro. Deze retributie zal via de factuur van de asbestdeskundige worden doorgerekend aan de klant. De asbestdeskundige mag op dit retributiebedrag géén BTW aanrekenen!

Waarom bestaat het asbestattest?

Het zorgt er in eerste plaats voor dat de toekomstige koper van de woning perfect weet welke materialen in de woning asbest bevatten, wat er te doen staat om de woning asbestveilig te maken én om de kosten die eraan verbonden zijn in te schatten. Er zijn echter geen verwijderverplichtingen verbonden aan een asbestattest dat de aanwezigheid van asbest aangeeft, noch voor de verkoper noch voor de koper.

De verkoop van een woning is vanaf 23 november de enige situatie waarvoor het attest wettelijk verplicht is. Eigenaars die een woning verhuren zijn dus voorlopig niet verplicht om dit voor te leggen, zelfs als ze de huurder zou veranderen. De volgende wettelijke verplichting volgt pas in 2032, de richtdatum die OVAM naarvoor schuift om het asbestattest voor àlle vlaamse woningen verplicht te maken, en dus niet langer enkel bij de woningen die op de markt komen. Op die manier bereikt OVAM zijn streefdoel om de asbestsituatie in heel Vlaanderen te kennen en om (hopelijk) ons woongebied tegen 2040 asbestveilig te krijgen.

Wie mag een asbestinventaris opstellen?

Enkel een door OVAM erkende asbestdeskundige mag een asbestinventaris opstellen. Dat betekent dat de persoon in kwestie alle opleidingen gevolgd heeft om asbest te herkennen en veilig aan te pakken, en geslaagd is voor het examen. De asbestdeskundige doet een visueel onderzoek van de woning, kan bij twijfel stalen afnemen, en maakt hierna een samenvatting van alle aangetroffen asbesttoepassingen in de woning. Op basis hiervan, levert OVAM het asbestattest af.

Hoelang is het asbestattest geldig?

Het attest blijft 10 jaar geldig, maar kan ook voor kortere periodes aangemaakt worden.

Wat als je een huis koopt met asbest?

Dat is op zich geen probleem. Er geldt vandaag een plicht voor verkopers om aan de hand van een asbestattest de volledige staat van asbestaanwezigheid voor te leggen aan de kopers, maar verder zijn er geen verplichtingen om asbest weg te halen. Het is wel zo dat je rekening moet houden met de bevindingen in het asbestattest als je gaat renoveren. Als de te renoveren ruimtes asbest bevatten, moeten die eerst veilig verwijderd worden.

Hoeveel verdient een asbestinspecteur?

Het loon van een asbestdeskundige of invertariseerder, hangt af van het aantal aanvragen die hij of zij krijgt om asbestattesten op te stellen, en de omvang van de inventaris. In totaal zijn er zo'n 600 erkende asbestdeskundigen in Vlaanderen (januari 2023). Het gemiddeld aantal potentieel asbesthoudende woningen die maandelijks verkocht worden in Vlaanderen bedraagt zo'n kleine 6000 (appartementen inbegrepen). Dat betekent dat er maandelijks gemiddeld zo'n 6000 asbestattesten opgesteld moeten worden. Mochten alle aanvragen gelijk verdeeld worden onder de 600 asbestdeskundigen, komt dat neer op 10 attesten per maand per deskundige. Eén zo'n attest kost tussen de € 400 en € 900. In theorie kan een asbestdeskundige dus tussen € 4000 en € 9000 per maand factureren. Hierop dienen uiteraard nog belastingen e.d. betaald te worden.

Hoe word je asbestdeskundige?

Als je nog geen ervaring hebt met asbest-inventarisatie, volg je eerst best een vooropleiding basiskennis asbest-inventarisatie alhoewel dit niet verplicht is. Daarna volgt de verplichte opleiding over het asbest inspectieprotocol, waarna je officieel in de databank van OVAM opgenomen wordt. Daarna volgt het eindexamen en als je hiervoor geslaagd bent, word je contractueel aangesteld door OVAM. Je bent op dat moment kandidaat-expert totdat jouw persoonscertificaat afgeleverd wordt en OVAM je officieel erkent als asbestdeskundige. Hierna kan je dus aan de slag om inventarissen op te stellen. De opleiding op zich duurt 3 à 4 dagen en de kostprijs varieert tussen € 1.000 en € 1.900. De examens kosten € 400, de BA polis € 1.600 en de certificaten € 1.700. Reken dus op een totaalkost tussen € 4.700 en € 5.600. Hierna volgt er een jaarlijkse opfrissingscursus van 1 dag om het certificaat te behouden of verlengen. De kostprijs hiervan varieert tussen € 250 en € 300.