Premies & subsidies

Behalve de eigen aanpak van relatief lage risico taken, zijn er natuurlijk andere zaken die je best door een vakman laat doen. Hier is een prijskaartje aan verbonden, maar weet dat er subsidies bestaan om je een duwtje in de rug te geven. Die bestaan op lokaal niveau en kunnen helpen met groepskortingen op verwijdering van asbestcement, premies voor vervanging van dakbedekkingen enz. Maak er zeker gebruik van!

Dubbele premie asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen!

Je komt in aanmerking voor een behoorlijke premie van 12€ per m² dak als je je dak asbestvrij wil maken om zonnepanelen te laten leggen. Nieuwe dakbedekking, inclusief weghaling en verwerking, begint al vanaf 75€ per m². De premie biedt je dus in theorie een korting tot 16% op de kostprijs van nieuwe dakbedekking. De enige voorwaarde die hieraan verbonden is, is dat je de klus laat klaren door een door OVAM erkende asbestdeskundige.

EcoWerf premie om gratis vasthoudend materiaal te verwijderen

EcoWerf is een intergemeentelijk bedrijf dat het afvalbeleid uitvoert voor haar aangesloten vennoten (28 steden en gemeenten in Oost-Brabant). Enkel voor deze aangesloten vennoten biedt OVAM via EcoWerf gratis de mogelijkheid om asbestcement in platenzakken te laten ophalen aan huis. Dit is het bronophalingsproject. Je mag dit één maal per jaar aanvragen en je beschikt over maximaal 5 zakken. EcoWerf stelt gratis een asbestcoach ter beschikking die aan huis langskomt om de nodige zakken te ramen en je tips te geven zodat het klusje op een veilige manier geklaard wordt. Per aanvraag krijg je bovendien 2 setjes overalls, handschoenen en FFP3 maskers. Jouw bijdrage bedraagt 30€ per zak. Een afspraak maken, kan hier. Opgelet! Enkel de aangesloten steden en gemeenten komen in aanmerking. Kijk hier of jouw gemeente ook aangesloten is.

IGO premie -50% om niet-hechtgebonden materiaal te laten verwijderen

Naast de hulp die OVAM biedt via EcoWerf om asbest gratis te laten ophalen en verwerken, biedt IGO (met de steun van OVAM) sinds septemeber 2022 een premie aan voor groepsaankopen voor het verwijderen van heel gevaarlijk loszittend of niet-hechtgebonden asbesttoepassingen . De premie is van toepassing op de verwijdering van niet-hechtgebonden asbest in leidingisolatie (zoals bijvoorbeeld in bepaalde isolatie rond verwarmingsleidingen) en vloeren. Je laat best eerst een asbestdeskundige langskomen die met behulp van stalen van de leidingisolatie en/of vloeren de aanwezigheid van asbest kan bevestigen. Ook hiervoor krijg je steun. Per genomen staal voorziet IGO een premie van 90% van de factuur (met een plafond van € 139,5). Indien het wel degelijk over asbesthoudende leidingisolatie of vloeren gaat, kom je - via een groepsaankoop - in aanmerking voor een 50% korting op de factuur voor het verwijderen van asbest in je vloeren of in leidingisolatie. Ook hier bestaat een plafond voor. De premie geldt voor facturen van een maximum bedrag van € 4000 elk, en zelfs € 6000 voor het verwijderen van asbesthoudende leidingisolatie in appartementsgebouwen. Inschrijven kan hier. Ook eigenaars die vanaf 23 november 2022 verplicht een asbestattest moeten laten opstellen, komen in aanmerking.

Aantrekkelijkheid van een astbestvrije woning op de vastgoedmarkt

Tenslotte kan je toekomstgericht de asbestinventaris van de asbesthoudende materialen in jouw woning verlichten. Niet enkel voor je eigen gezondheid vandaag, maar om zo al gaandeweg eventuele kosten te spreiden die verbonden zijn aan het asbestveilig maken van jouw onroerend goed. Op die manier vermijd je enerzijds één grote kost wanneer het asbestveilig maken van je woonst tegen 2034 grotendeels verplicht wordt. De overheid streeft namelijk naar een asbestvrij Vlaanderen tegen 2040 en wil de meest risicovolle asbest, zoals eenvoudig bereikbare asbestcementen, dak- en gevelbekleding en afvoerbuizen, tegen 2034 weghebben (en dat is al over 11 jaar!). Anderzijds zullen asbestvrije of weinig asbesthoudende huizen logischerwijze aantrekkelijker worden op de vastgoedmarkt in vergelijking met huizen die achterophinken. Net zoals passieve of energiezuinige woningen de dag van vandaag veel beter in de markt liggen én de verkopers tot 11% méér kunnen vragen aan kandidaat-kopers, volgens een onderzoek van KU Leuven. Bron: https://www.vlaanderen.be/veka